Çevre

Çevre

Firmamız bünyesindeki tüm faaliyetlerin çevresel boyut ve etkilerinin dikkate alınması, etkin iş sağlığı ve  güvenliği tedbirlerinin uygulanması için entegre bir yönetim sistemi kurmuştur.

  • Ulusal çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatına tam olarak uyum sağlamak.
  • Atıkları kaynağında azaltmak ve kurallara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamak.
  • Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre sunulabilmesi için yürütülen çevreci projelere katkıda bulunmak.
  • İnsana verdiğimiz değerin bir yansıması olarak çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması için tüm gerekli tedbirleri almak.